ماهران صنعت
همکاران
حوزه فعاليت شرکت
پروژه ها
چارت سازماني
گواهی ها

هیئت مدیره

اين شرکت با داشتن جمعي از کارشناسان خبره و مديران ارشد در گروه هاي سازه، معماري، برق و ابزار دقيق، مکانيک، ژئوتکنيک، صنعت و مديرت پروژه ها به ارائه انواع خدمات در حوزه مشاوره مي پردازد.

- ليست اعضای هیئت مدیره

 

 

حوزه فعاليت شرکت
ارائه انواع خدمات مهندسين مشاور شامل :
  • تهيه و تدوين طرح هاي مطالعات امکان سنجي شامل شناسايي و توجيه فني و اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي و مطالعات موضوعي و بنيادي
  • تهيه و تدوين استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي با نظر دستگاه هاي ذيربط
  • تهيه طرح هاي پايه و تفضيلي و مراحل اول، دوم و نظارت بر انجام کليه پروژه هاي تخصصي زير مجموعه صنعت، انرژي، معماري و شهرسازي، سازه، زلزله، مقاوم سازي، تربيت بدني، راه و ترابري، بهداشت و درمان
  • ارائه انواع خدمات کنترل مهندسي و بازرسي در کليه رشته هاي مرتبط با فعاليت هاي شرکت
  • ارائه انواع خدمات آموزشي، پژوهشي، مشاوره مديريت، برگزاري سمينارها

 

چارت سازماني

چارت سازماني ماهران صنعت به گونه اي طرح ريزي و اجرا شده است که شرکت با تقسيم صحيح وظايف و تعيين بخش ها، گروه ها و زير گروه هاي مختلف بيشترين کارايي را از نيروي انساني خود داشته باشد.

- مشاهده چارت سازمانی


 

 

 شرکت مهندسین مشاور ماهران صنعت دارنده گواهينامه تشخيص صلاحيت مشاوران در رشته هاي:

معماري و شهرسازي گرايش طراحي ساختمان هاي اموزشي، ورزشي، بهداشتي درماني و ...

صنعت گرايش صنايع فلزات اساسي

نفت و گاز گرايش خطوط انتقال نفت و گاز

 


مشاوران بازوان قدرتمند مدیریان تحول گرا در تعریف و ایجاد ظرفیت های جدید و بازشناسی قابلیت های سازمان در ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد آن هستند.

شرکت مهندسین مشاور بین المللی ماهران صنعت در پاسخ به نیاز روز و ضرورت های اجتناب ناپذیر نظام اقتصادی، با گروه های مشاوره ای فنی مهندسی و مجرب تاسيس و با ترکيب تعريف شده اي از انواع تخصص هاي علمي و صنعتي سازماندهي گرديده است.

شرکت مهندسين مشاور بين المللي ماهران صنعت افتخار دارد با ساختار علمي، مجموعه اي گسترده از تخصص و دانش روز را براي خدمت به مديران دولتي و خصوصي در قالب گروه هاي تخصصي سازماندهي و تجهيز نموده و اماده است در عرصه هاي مختلف مديران سازمان ها، بنگاه ها و شرکت ها را در رويکردي کاملا جديد ياري نمايد.


طراحي و توليد : شرکت هوش برتر
Copyright (C) 2011 Maheran Sanat co